PL EN

Baza przedmiotów fakultatywnych

Przedmiot Dyscyplina Prog. kształ. Sem. Język ECTS Forma zajęć Karta przedmiotu
Fizyczne podstawy metod doświadczalnych AEiE, IB, ILiT, IM, IŚGiE 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, L 10h Fizyczne podstawy metod doświadczalnych (PDF, 599.2KB)
Kompatybilność elektromagnetyczna AEiE 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Kompatybilność elektromagnetyczna (PDF, 503.3KB)
Laserowe systemy pomiarowe AEiE, IB, IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 S 20h Laserowe systemy pomiarowe (PDF, 474.7KB)
Lasery światłowodowe AEiE, IB, IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Lasery światłowodowe (PDF, 590.3KB)
Metody sterowania odpornego AEiE 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Metody sterowania odpornego (PDF, 484.5KB)
Metody wirtualizacji systemów automatyki i robotyki przemysłowej AEiE 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Metody wirtualizacji systemów automatyki i robotyki przemysłowej (PDF, 486.4KB)
Nowoczesne materiały do zastosowań czujnikowych AEiE, IB, IM 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Nowoczesne materiały do zastosowań czujnikowych (PDF, 496.3KB)
Systemy lewitacji magnetycznej AEiE, IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Systemy lewitacji magnetycznej (PDF, 508.6KB)
Systemy transmisji optycznej w przestrzeni otwartej AEiE, IM 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Systemy transmisji optycznej w przestrzeni otwartej (PDF, 600.3KB)
Technika światłowodowa AEiE, IB, IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Technika światłowodowa (PDF, 601.3KB)
Technologie przemysłu 4.0 AEiE, IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Technologie przemysłu 4.0 (PDF, 481.6KB)
Transport międzyoperacyjny AEiE, IB, IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Transport międzyoperacyjny (PDF, 601KB)
Zaawansowane czasowo-częstotliwościowe algorytmy przetwarzania sygnałów niestacjonarnych AEiE 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Zaawansowane czasowo-częstotliwościowe algorytmy przetwarzania sygnałów niestacjonarnych (PDF, 606.3KB)
Bionika i Biomimetyka IB 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Bionika i Biomimetyka (PDF, 478.6KB)
Hodowle komórek ludzkich 2D i 3D oraz rusztowania w inżynierii tkankowej IB, IŚGiE 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, L 10h Hodowle komórek ludzkich 2D i 3D oraz rusztowania w inżynierii tkankowej (PDF, 611.4KB)
Numeryczne modelowanie procesów inżynierii tkankowej IB 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Numeryczne modelowanie procesów inżynierii tkankowej (PDF, 479.1KB)
Zawansowane metody sztucznej inteligencji IB 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Zawansowane metody sztucznej inteligencji (PDF, 598.4KB)
Analiza ustrojów konstrukcyjnych w sytuacjach obliczeniowych wyjątkowych ILiT 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Analiza ustrojów konstrukcyjnych w sytuacjach obliczeniowych wyjątkowych (PDF, 716.7KB)
Betony specjalne ILiT 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Betony specjalne (PDF, 480.3KB)
Budownictwo zrównoważone ILiT, IŚGiE 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Budownictwo zrównoważone (PDF, 601.8KB)
Degradacja i uszkodzenia eksploatowanych konstrukcji budowlanych – diagnostyka, analizy obliczeniowe, naprawy, wzmocnienia ILiT 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Degradacja i uszkodzenia eksploatowanych konstrukcji budowlanych – diagnostyka, analizy obliczeniowe, naprawy, wzmocnienia (PDF, 484.9KB)
Elementy mechaniki pękania i trwałość konstrukcji ILiT 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Elementy mechaniki pękania i trwałość konstrukcji (PDF, 626.6KB)
Inteligentne systemy transportowe w zarządzaniu ruchem drogowym ILiT 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h nteligentne systemy transportowe w zarządzaniu ruchem drogowym (PDF, 606.3KB)
Metodologia projektowania konstrukcji budowlanych ILiT, IŚGiE 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Metodologia projektowania konstrukcji budowlanych (PDF, 609.5KB)
Specjalistyczne zagadnienia fundamentowania ILiT 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Specjalistyczne zagadnienia fundamentowania (PDF, 504.7KB)
Sztuczne sieci neuronowe w zagadnieniach regresyjnych i klasyfikacyjnych ILiT, IŚGiE 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, L 10h Sztuczne sieci neuronowe w zagadnieniach regresyjnych (PDF, 500.9KB)
Wielokryterialne wspomaganie decyzji ILiT, IŚGiE 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Wielokryterialne wspomaganie decyzj (PDF, 595.7KB)
Wybrane zagadnienia z matematyki w budownictwie i inżynierii środowiska ILiT, IŚGiE 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Wybrane zagadnienia z matematyki w budownictwie i inżynierii środowiska (PDF, 583.6KB)
Dynamika i stabilność elementów konstrukcji IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Dynamika i stabilność elementów konstrukcji (PDF, 475.3KB)
Gazodynamika IM, IŚGiE 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, C 10h Gazodynamika (PDF, 489KB)
Identyfikacja chaotycznych zachowań nieliniowych układów dynamicznych IM 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Identyfikacja chaotycznych zachowań nieliniowych układów dynamicznych (PDF, 614.2KB)
Modele dynamiczne maszyn i procesów IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Modele dynamiczne maszyn i procesów (PDF, 592.2KB)
Modelowanie procesów wymiany ciepła w układach hamulcowych IM 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Modelowanie procesów wymiany ciepła w układach hamulcowych (PDF, 618KB)
Nanomateriały w aplikacjach inżynierskich IM 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Nanomateriały w aplikacjach inżynierskich (PDF, 585.2KB)
Podstawy nielokalnej mechaniki ośrodków ciągłych IM 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Podstawy nielokalnej mechaniki ośrodków ciągłych (PDF, 592.8KB)
Thermal problems of friction IM 2021_2022 IV - VIII angielski 1 W 10h Thermal problems of friction (PDF, 619.9KB)
Wprowadzenie do elementów piezoelektrycznych i ich zastosowanie w układach odzyskiwania energii z drgań IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Wprowadzenie do elementów piezoelektrycznych i ich zastosowanie w ukłądach odzyskiwania energii z drgań (PDF, 479.3KB)
Zagadnienia cieplne tarcia IM 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Zagadnienia cieplne tarcia (PDF, 604.4KB)
Podstawy inżynierii ekologicznej IŚGiE 2019_2020 IV - VIII polski 1 W 10h Podstawy inżynierii ekologicznej (PDF, 591.4KB)
Bioinformatyka ITiT 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, L 10h Bioinformatyka (PDF, 488.4KB)
Modelowanie jakości doświadczenia w środowisku multimedialnym ITiT 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Modelowanie jakości doświadczenia w środowisku (PDF, 476.1KB)
Wielokrotne wykorzystanie programów ITiT 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Wielokrotne wykorzystanie programów (PDF, 471.4KB)
Innowacyjna przedsiębiorczość NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Innowacyjna przedsiębiorczość (PDF, 598.7KB)
Kompleksowe zarządzanie jakością NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 4h, P 6h Kompleksowe zarządzanie jakością (PDF, 481.3KB)
Metodyka przygotowywania tekstów naukowych w dziedzinie zarządzania NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 C 10h Metodyka przygotowywania tekstów naukowych w dziedzinie zarządzania (PDF, 576.2KB)
Dydaktyka szkoły wyższej AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, C 10h Dydaktyka szkoły wyższej (PDF, 632.9KB)
Eksploracja danych AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Eksploracja danych (PDF, 615.8KB)
Matematyczne metody optymalizacji AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Matematyczne metody optymalizacji (PDF, 614.1KB)
Materiały inspirowane biologią AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 4h, P 6h Materiały inspirowane biologią (PDF, 483.4KB)
Metody analizy wyników badań naukowych AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, C 10h Metody analizy wyników badań naukowych (PDF, 607.1KB)
Metody i techniki badawcze eksploracji wiedzy środowiskowej AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Metody i techniki badawcze eksploracji wiedzy środowiskowej (PDF, 604.6KB)
Metody i techniki sztucznej inteligencji AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Metody i techniki badawcze eksploracji wiedzy środowiskowej (PDF, 604.6KB)
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach naukowych AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Metody ilościowe i jakościowe w badaniach naukowych (PDF, 594.2KB)
Metodyki badań eksperymentalnych AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Metodyki badań eksperymentalnych (PDF, 492.3KB)
Nieliniowe układy sterowania AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 3 W 20h, C 10h Nieliniowe układy sterowania (PDF, 477.4KB)
Przygotowanie wystąpień naukowych AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 C 10h Przygotowanie wystąpień naukowych (PDF, 475.7KB)
Psychologia w zarządzaniu AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Psychologia w zarządzaniu (PDF, 599.1KB)
Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej (PDF, 586.1KB)
Relacje B2B i zarządzanie rozwojem innowacji produktowych AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, C 10h Relacje B2B i zarządzanie rozwojem innowacji produktowych (PDF, 483.5KB)
Rozpoznawanie człowieka metodami biometrii AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, P 10h Rozpoznawanie człowieka metodami biometrii_PL (PDF, 578.9KB)
Ślad ekologiczny (wodny, węglowy) działalności człowieka AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, C 10h Ślad ekologiczny (wodny, węglowy) działalności człowieka (PDF, 597KB)
Teoria optymalizacji i sterowania AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Teoria optymalizacji i sterowania (PDF, 474.1KB)
Wielokryterialne metody analizy problemów decyzyjnych AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, C 10h Wielokryterialne metody analizy problemów decyzyjnych (PDF, 478.6KB)
Wprowadzenie do teorii decyzji i analizy decyzji AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Wprowadzenie do teorii decyzji i analizy decyzji (PDF, 495.7KB)
Wprowadzenie do układów sterowania niecałkowitego rzędu AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 20h Wprowadzenie do układów sterowania niecałkowitego rzędu (PDF, 641.4KB)
Wybrane zagadnienia dynamiki w budownictwie AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W 10h, C 10h Wybrane zagadnienia dynamiki w budownictwie (PDF, 483.9KB)
Zaawansowane metody badań materiałów inżynierskich AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Zaawansowane metody badań materiałów inżynierskich (PDF, 518KB)
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Zarządzanie kompetencjami zawodowymi (PDF, 596.8KB)
Zarządzanie marką AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 W 10h Zarządzanie marką (PDF, 473.3KB)
Nowoczesne metody i techniki informacyjne w dydaktyce akademickiej AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W-10 C-10 !PL_Nowoczesne metody i techniki informacyjne w dydaktyce akademickiej (PDF, 482KB)
Zarządzanie relacjami opartymi o zaufanie AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 1 W-10 PL_Zarządzanie relacjami opartymi o zaufanie (PDF, 475.9KB)
Zarządzanie wodą w surowcach i produktach badań i wynalazków naukowych AEiE, ITiT, IB, ILiT, IM, IŚGiE, NZiJ 2021_2022 IV - VIII polski 2 W-10 C-10 PL_Zarządzanie wodą w surowcach i produktach badań i wynalazków naukowych (PDF, 488.9KB)
Przedmiot Dyscyplina Prog. kształ. Sem. Język ECTS Forma zajęć Karta przedmiotu