PL EN

Finansowanie nauki

NAWA PROM
W związku z realizacją projektu Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej realizowanego w ramach programu PROM z funduszy NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), zapraszamy do udziału w tym projekcie doktorantów SDPB.
Forma wsparcia obejmuje dofinansowanie wyjazdów związanych z prowadzoną pracą naukowo-badawczą, zgodnie z zadaniami zaplanowanymi w projekcie w formie m.in. konferencji naukowych, staży, szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych, podnoszących kompetencje doktorantów.

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Termin zakończenia naboru wniosków – 15 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów zwane dalej stypendium Szkoły Doktorskiej PB (SzD) finansowane jest w ramach środków „ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego”.

Okres realizacji projektu 01.10.2019 – 30.09.2023.

Stypendium przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020.

Wniosek o przyznanie stypendium składany jest w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej (pok. 108 Wydział Mechaniczny) w terminie do 16 października 2020 r. do godz. 15.30.

Wniosek o przyznanie stypendium (101 KB)

Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej


 

Listy rankingowe

Lista rankingowa doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w ramach projektu ZIREG 2020/2021 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 70 KB)

Lista rankingowa kandydatów na I rok do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2019/2020 (399 KB)