PL EN

Władze

prof. dr hab. Oleksandr Jewtuszenko
Dyrektor Szkoły Doktorskiej PB

prof. dr hab. Oleksandr Jewtuszenko
a.yevtushenko [at] pb.edu.pl

 

Kierownicy Dyscyplin:

 

dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
Kierowniczka dyscypliny naukowej
automatyka, elektronika i elektrotechnika
dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
(85) 746-04-41
dr hab. inż Piotr Mrozek, prof. PB
Kierownik dyscypliny naukowej
inżynieria biomedyczna
dr hab. inż Piotr Mrozek, prof. PB
571-443-082
dr hab inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
Kierowniczka dyscypliny naukowej
inżynieria lądowa i transport
dr hab inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
Michał Kuciej
Kierownik dyscypliny naukowej
inżynieria mechaniczna
prof. dr hab. inż. Michał Kuciej
dr hab. inż. Andrzej Butarewicz, prof. PB
Kierownik dyscypliny naukowej
inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka
dr hab. inż. Andrzej Butarewicz, prof. PB
(85) 746-96-59 797-995-968
dr hab. Katarzyna Krot
Kierowniczka dyscypliny naukowej
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Katarzyna Krot
(85) 746-98-40 604-982-055
Kierownik dyscypliny naukowej
informatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. Piotr Hońko, prof. PB
(85) 746-90-59