PL EN

Indywidualny plan badawczy

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy uwzględniający zadania podane w załączniku nr 4 (Regulamin SDPB) i składa go do Dyrektora za pośrednictwem Kierownika Dyscypliny najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Uchwala nr 1/2020 Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej z dn. 23 czerwca 2020 r (PDF, wersja skanowana, 387 KB)

Wytyczne do Indywidualnego Planu Badawczego Doktoranta (PDF, wersja skanowana, 152 KB)

WZOR_Indywidualnego_Planu_Badawczego w SDPB (DOCX, 100 KB)