PL EN
11 października, 2021

Ocena śródokresowa zakończona

Z przyjemnością informujemy, że pierwsza ocena śródokresowa doktorantów zakończyła się pozytywnie. Wszyscy doktoranci Szkoły Doktorskiej PB uzyskali oceny pozytywne. Doktoranci byli oceniani przez komisje, w których uczestniczyli eksperci z zewnątrz. Komisje – a było ich 11, odbywały posiedzenia w dniach od 20.09.2021 do 30.09.2021 r.

Efektem prac komisji były indywidualne oceny doktorantów oraz końcowa ocena całej komisji. Doktoranci – osobiście, mają możliwość zapoznania się z wynikiem oceny w sekretariacie Szkoły Doktorskiej.