PL EN
zdjęcie książek
25 września, 2021

W wyniku rekrutacji do Szkoły Doktorskiej zostało przyjętych 28 osób

W ramach dyscyplin w roku akademickim 2021/2022 została przyjęta następująca liczba osób:

automatyka, elektronika i elektrotechnika – 4 osoby,
informatyka techniczna i telekomunikacja – 4 osoby,
inżynieria biomedyczna – 2 osoby,
inżynieria lądowa i transport – 4 osoby,
inżynieria mechaniczna – 2 osoby,
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 7 osób,
nauki o zarządzaniu i jakości – 5 osób.