PL EN
20 października, 2021

Nabór wniosków o stypendium

W dniu 20.10.2021 r. rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla dwóch najlepszych uczestników Szkoły Doktorskiej (SD). O stypendia mogą ubiegać się uczestnicy SD, którzy kształcenie rozpoczęli w roku akademickim 2019/2020.

Stypendium jest finansowane z projektu ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (Moduł V: „Utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PB”), który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z arkuszem oceny Doktoranta należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej (pok. 109, Wydział Mechaniczny) w terminie do 5 listopada 2021 r. do godz. 14.30.

Dokumenty:

– Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019-2020 (Zarządzenie_Stypendia_ZIREG (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

– Załącznik nr 1 do Regulaminu (Załącznik+nr+1+do+Regulaminu_Stypendia ZIREG (DOC, 79 KB))

– Załącznik nr 2 do Regulaminu (Załącznik+nr+2+do+Regulaminu_Stypendia ZIREG (DOC, 115 KB))

Kontakt do Koordynatora zadania: dr hab. inż. Joanna Mystkowska, prof. PB,
e-mail: j.mystkowska@pb.edu.pl, tel.: 571-443-083.