PL EN
29 listopada, 2021

Wyniki stypendium ZIREG

W dniu 26 listopada 2021 r. na posiedzeniu Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, na podstawie uchwały nr 6/2021 przyznano stypendia dwóm najlepszym Doktorantom, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020.

Roczne stypendium jest finansowane ze środków projektu ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (Moduł V: „Utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PB”), który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zwycięzcom gratulujemy!

Lista rankingowa doktorantów, którzy złożyli wnioski zgodnie z Zarządzeniem nr 1152 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 13 lipca 2020 roku:

lista rankingowa 2021 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 81 KB)