PL EN
Postać mężczyzny trzymającego zegarek.
14 czerwca, 2021

Ocena śródokresowa doktorantów

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się Zarządzenie nr 66/2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych kryteriów, wzorów dokumentacji oraz szczegółowego trybu oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB):

https://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=18542